BET
18546.14
0.21%
BET-TR
40522.76
0.21%
BET-FI
59791.7
0.06%
BETPlus
2742.22
0.18%
BET-NG
1327.34
0.37%
BET-XT
1581.37
0.16%
BET-XT-TR
3402.69
0.16%
BET-BK
3453.31
0.13%
ROTX
40780.7
0.21%

Leonardo Badea (BNR): Perspective pentru dezvoltarea și consolidarea sistemului financiar al Republicii Moldova

Autor: Financial Market
3 min

În data de 19 martie a.c. a avut loc la Chișinău evenimentul de încheiere a proiectului de twinning finanțat de Uniunea Europeană “Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar”.

Proiectul a fost implementat de Banca Națională a României (BNR) în calitate de lider de proiect, Banca centrală a Regatului Țărilor de Jos (DNB) și Banca Lituaniei (BL) – parteneri juniori, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, cu scopul de a oferi asistență pentru implementarea reformelor asumate prin Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, în beneficiul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Proiectul de twinning este cel de-al doilea, atât pentru Banca Națională a României în calitate de lider de proiect – donator de asistență tehnică, cât și pentru Banca Națională a Moldovei, în calitate de beneficiar.

Potrivit lui Leonardo Badea, Viceguvernator al BNR prezent la eveniment, ”momentul marchează deopotrivă încheierea unei etape, cât și începutul unei noi perspective pentru dezvoltarea și consolidarea sistemului financiar al Republicii Moldova”.

De-a lungul perioadei de implementare a proiectului, de 30 de luni, a fost elaborată Strategia de Politică Macroprudențială, s-a dezvoltat cadrul de testare la stres, reglementările necesare în domeniul sectorului de asigurări și cel pentru infrastructura sistemelor de plăți, s-au elaborat metodologiile și reglementările necesare supravegherii organizațiilor de creditare nebancară și a fost pregătit dosarul de aderare la Zona Unică de Plăți în Euro.

Astfel, Viceguvernatorul Leonardo Badea a apreciat că ”prin intermediul acestui proiect, Banca Națională a Moldovei a parcurs o călătorie impresionantă de transformare și reformă” și a remarcat capacitatea echipelor de implementare de a face progrese semnificative într-un timp relativ scurt.

De asemenea, Viceguvernatorul Leonardo Badea a afirmat că ”pentru România, acest proiect a venit ca o continuare naturală a efortului derulat de-a lungul acestor decenii de sprijinire a parcursului european, de modernizare, deschidere și dezvoltare a Republicii Moldova”.

În perioada de implementare a proiectului de twinning, este de remarcat că s-au înregistrat repere istorice semnificative – depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, acceptarea acesteia ca stat candidat și decizia UE de a deschide negocierile pentru aderare cu Republica Moldova și Ucraina.

Referitor la aceste etape, Viceguvernatorul Leonardo Badea a declarat că ”reprezintă pilonii fundamentali ai parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova și au impus necesitatea unei pregătiri și alinieri corespunzătoare a sectorului financiar la standardele și cerințele europene”.

Un alt proces semnificativ derulat în perioada de implementare a proiectului a fost transferul de competențe de la Comisia Naționale a Pieței Financiare către BNM, prin intermediul căruia BNM a devenit principala autoritate responsabilă pentru supravegherea și reglementarea sectorului financiar nebancar.

Referitor la acest proces, domnul viceguvernator Leonardo Badea a afirmat că ”eforturile comune ale BNR și BNM au fost direcționate către pregătirea și sprijinirea BNM în preluarea acestor noi responsabilități și competențe”.

De asemenea, Viceguvernatorul Leonardo Badea a apreciat eforturile celor implicați, afirmând că ”proiectul nostru nu doar că a contribuit la realizarea unor reforme asumate de către Republica Moldova prin Acordul de Asociere RM-UE, ci a fost și un exemplu elocvent al unui parteneriat solid și angajament demonstrat de către BNM în eforturile sale spre realizarea reformelor necesare pentru aderarea RM la UE”.

Consolidarea cunoștințelor și a competențelor BNM privind reglementarea și supravegherea prudențială, în concordanță cu acquis-ul comunitar și alinierea la bunele practici internaționale a fost un obiectiv major atins pe durata proiectul de twinning.

Activitățile realizate au condus la depunerea în ianuarie 2024 a cererii pentru aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro, ceea ce, conform domnului Viceguvernator Leonardo Badea ”va avea drept rezultat o economie mai competitivă și mai transparentă, o mai bună calitate a serviciilor, produse mai eficiente şi alternative mai ieftine de efectuare a plăților”.

Viceguvernatorul Leonardo Badea a reiterat importanța preocupării pentru sustenabilitatea rezultatelor obținute, afirmând că ”este esențial să ne asigurăm că schimbările și îmbunătățirile realizate în cadrul acestui proiect rămân solide și durabile în timp.

Acest lucru implică nu doar adoptarea și implementarea unor politici și reglementări corespunzătoare, ci și cultivarea unei culturi organizaționale orientate către excelență și responsabilitate”.

Proiectul a demonstrat dincolo de atingerea obiectivelor asumate, colaborarea strânsă și eficientă, consolidată de schimbul de bune practice între experți. Astfel, proiectul a contribuit la realizarea unor reforme asumate de către Republica Moldova prin Acordul de Asociere RM-UE și a demonstrat angajamentul BNM în eforturile sale pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

În încheiere, Viceguvernatorul Leonardo Badea a readus în discuție importanța sprijinului pentru BNM în demersurile sale de consolidare a sectorului financiar și reafirmat strânsa legătură dintre cele două bănci naționale, declarând că ”suntem hotărâți să rămânem parteneri solizi și să oferim expertiza și sprijinul nostru în continuare, pentru a vă ajuta să depășiți provocările viitoare și să exploatați oportunitățile care vor apărea”.