BET
18546.14
0.21%
BET-TR
40522.76
0.21%
BET-FI
59791.7
0.06%
BETPlus
2742.22
0.18%
BET-NG
1327.34
0.37%
BET-XT
1581.37
0.16%
BET-XT-TR
3402.69
0.16%
BET-BK
3453.31
0.13%
ROTX
40780.7
0.21%

Grupul Electrica a raportat un câștig de aproape 559 mil lei anul trecut comparativ cu o pierdere în 2021

Autor: Financial Market
3 min

Profitul net al Grupului Electrica s-a ridicat la 558,8 milioane RON în 2022 față de o pierdere de 552,9 milioane RON în 2021, in timp ce la nivel individual profitul a fost de 24,3 milioane RON.

Rezultatul a fost generat, în principal, de performanța segmentului de furnizare și, în plan secundar, de aplicarea noilor reglementări cu privire la consumul propriu tehnologic, pe fondul creșterii prețului unitar al energiei electrice, cât și al deficitului existent în Uniunea Europeană.

Începând cu data de 30 septembrie 2022, Grupul Electrica aplică prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, față de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

Grupul a înregistrat venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic în sumă de 951,6 milioane RON, reprezentând consumul propriu tehnologic suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția și costul consumului propriu tehnologic inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022.

Potrivit legislației, costurile capitalizate se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate (RRR) aprobată de ANRE, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri. Acestea se recunosc ca o componentă distinctă în tarifele reglementate, denumită „componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT”.

EL rez

*Veniturile din producție imobilizări necorporale reprezentând capitalizarea costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică. **Sumele sunt rotunjite la nivelul celei mai apropiate valori întregi. Sursa: Electrica

Pe parcursul anului trecut, EBITDA consolidată a crescut cu 1.491 milioane RON comparativ cu 2021 (vs. scădere 1.081 milioane RON în anul 2021 comparativ cu 2020), în timp ce marja profitului net a crescut cu 1.112 milioane RON (vs. scădere 940 milioane RON în 2021 comparativ cu 2020).

Evoluția EBITDA consolidată a fost generată, în principal, de performanța segmentului de furnizare, ca rezultat al strategiei de mitigare a riscului prin acoperirea cu contracte la termen pentru achiziția de energie, al strategiei de control al costurilor, precum și de implementarea prevederilor OUG nr. 119/2022.

Performanțele financiare înregistrate de Grupul Electrica în anul 2022, unul atipic pentru piața energiei, și nu numai, sunt rezultatul unui proces continuu de optimizare și adaptare la evoluțiile economice și legislative. 

În perioada următoare vom continua procesul de adaptare a activităților și a strategiei la condițiile pieței, mizând, în același timp, pe o creștere sustenabilă a companiilor din Grup, astfel încât să putem asigura stabilitatea financiară și eficiența tuturor liniilor de business pe care le deținem în portofoliu,” a declarat Alexandru Chiriță, Director General Electrica S.A.

Veniturile Grupului Electrica, în anul 2022, s-au ridicat la valoarea de 10.010 milioane RON, reprezentând o creștere de 39,4% față de anul precedent.

CITESTE SI:  AROBS Transilvania finalizează cea mai mare operațiune de majorare de capital a unei companii de tehnologie listată la BVB, prin atragerea a 28,7 de milioane de euro

Segmentul de furnizare:
Veniturile din furnizarea de energie electrică și gaze naturale au crescut cu 2.413,6 milioane RON, în principal din efectul net al creșterii prețurilor de vânzare pe piața cu amănuntul cu 53% și al unei ușoare creșteri cu 8,7% a cantității de energie furnizată pe piața cu amănuntul;
Veniturile din subvenții însumează 2.687 milioane RON, fără a avea o valoare corespondentă în anul 2021, ca urmare a aplicării mecanismului de plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, deconturile pentru sumele datorate fiind depuse în anul 2022 și pentru diferențele din anul 2021.

Segmentul de distribuție:
Veniturile din segmentul de distribuție de energie electrică au crescut cu aproximativ 665,8 milioane RON, sau 24,4%, la 3.396,6 milioane RON, de la 2.730,8 milioane RON în 2021, în principal din efectul generat de creșterea cu 110,9 milioane RON a veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12 (respectiv recunoașterea investițiilor în rețea în legătură cu acordurile de concesiune), la care s-au adăugat creșterea tarifelor de distribuție și scăderea volumelor de energie electrică distribuită, cu un impact net de 554,9 milioane RON sau 24,9%;
Veniturile din producția de imobilizări necorporale, în valoare de 989,3 milioane RON, sunt înregistrate în anul 2022 fără a avea o valoare corespondentă în anul 2021 și reprezintă capitalizarea costului suplimentar cu achiziția energiei electrice realizate în anul 2022, în vederea acoperirii CPT față de costurile incluse în tarifele aprobate de ANRE pentru anul 2022.

Pe segmentul de furnizare, profitul net în 2022 este de 261 milioane RON (față de pierderea de 390 milioane RON din 2021) și EBITDA pozitivă de 390,9 milioane RON (față de o valoare negativă de 439,7 milioane RON din 2021), în principal ca urmare a creșterii veniturilor pe fondul creșterii prețurilor de vânzare a energiei electrice, coroborat cu eforturile interne de mitigare a riscurilor privind achiziția energiei necesare pentru revânzare și de control al costurilor operaționale.

Pe segmentul de distribuție, rezultatul înregistrat în 2022 reprezintă un profit net de 308 milioane RON și EBITDA pozitivă de 1.017 milioane RON (372 milioane RON în 2021), un impact semnificativ pozitiv fiind rezultat din capitalizarea costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT), sub formă de venituri din producția de imobilizări necorporale în valoare de 989,3 milioane RON, pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022.

Prin costuri suplimentare se înțelege valoarea determinată ca diferență între prețul de achiziție a energiei electrice pentru CPT față de prețul de achiziție ex-ante recunoscut de ANRE, înmulțită cu cantitatea atribuită consumului propriu tehnologic (CPT).

Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2022 înregistrat de Electrica S.A. este în valoare de 0,1178 RON/acțiune. Valoarea totală brută a dividendelor este de 40 milioane RON.