BET
18662.07
-0.47%
BET-TR
40776.67
-0.47%
BET-FI
60983.24
-0.58%
BETPlus
2757.43
-0.46%
BET-NG
1332.27
-0.14%
BET-XT
1592.2
-0.48%
BET-XT-TR
3425.99
-0.48%
BET-BK
3465.59
-0.48%
ROTX
41064.51
-0.47%

Capex

Autor: Financial Market
2 min

CapEx sau Capital Expenditure (în traducere cheltuieli de capital) reprezintă cheltuielile de capital pe care o companie le face în vederea investiției în achiziționarea sau modernizarea activelor fixe (cum ar fi: clădirile, fabricile sau echipamentele) care participă la mai multe cicluri de producție cu scopul de a adăuga un beneficiu economic viitoarelor operațiuni. Înainte de a investi într-o afacerea, potențialii investitori pot fi interesați de acest aspect pentru a evalua interesul unei companii pentru creșterea și optimismul asupra viitorului său.

Din punct de vedere contabil, cheltuielile de capital se reflectă în bilanț pe întreaga durată de viață a respectivului activ (mijloc fix), perioadă în care se amortizează. Investițiile și cheltuielile de capital nu ajung să fie complet deductibile fiscal în anul în care sunt efectuate. Cheltuielile de capital sunt raportate în bilanțul unei companii într-o situație a fluxurilor de numerar, în loc să fie publicate în contul de profit și pierdere.

Cheltuielile de capital sunt preponderente în industrii ce necesită o infrastructură specifică pentru desfășurarea activității, cum ar fi industria metalurgică, constructoare de mașini, petrolieră sau cea extractivă, tehnică, etc. Cheltuielile de capital se pot calcula utilizând datele din bilanţul unei companii iar în contul de profit și pierdere, se găsește suma cheltuielii cu amortizarea înregistrată pentru perioada curentă. În bilanţ, se localizează soldul elementelor în imobilizări corporale din perioada curentă.

Formula de calcul a cheltuielilor de capital se rezumă la suma dintre modificarea imobilizărilor corporale și amortizarea curentă: CapEx = ΔPP&E + Amortizarea curentă (CapEx = Cheltuieli de capital, ΔPP&E = Modificarea imobilizărilor corporale (engl: property, plant & equipment)).
De asemenea, cheltuielile de capital sunt utilizate și în calcularea fluxului de numerar liber către acționari (FCFE). ​Multe tipuri diferite de active pot atribui valoare pe termen lung unei companii.

Prin urmare, există mai multe tipuri de achiziții care pot fi considerate cheltuieli de capital: clădirile, terenul, echipamentele, calculatoarele sau serverele, patentele, vehiculele, chiar și mobilierul și altele.