There was an error retrieving data. Please try again later.

Certificat Turbo

Autor: Financial Market
2 min

Certificatele turbo, cunoscute și sub denumirea de turbo warrants, sunt titluri de valoare cu efect de levier. Certificatul turbo face parte din categoria instrumentelor financiare derivate și are la bază un anumit activ suport, care poate fi un alt instrument financiar (de exemplu: o acțiune), un indice bursier sau valutar, o rată a dobânzii, o marfă sau chiar combinații formate din alăturarea acestor instrumente, precum și orice alt activ sau indicator. Aceste produse reprezintă un interes atât pentru speculatorii care pot beneficia de efectul de levier al anumitor produse cu un nivel stop loss cunoscut, cât și pentru protecția și diversificarea portofoliului, prin alocarea unei proporții reduse din capitalul disponibil pentru certificatele short. Cu toate acestea, certificatele turbo, se adresează în primul rând investitorilor cu un apetit de risc sporit și oferă posibilitatea de a beneficia de evoluția pieței activului suport în ambele direcții (atât creștere cât și scădere), prin certificate turbo long și turbo short. Cele turbo long au un nivel de knock-out sub prețul actual de piață al activului suport având scopul de a proteja de scăderea pieței iar cele turbo short au un nivel de knock-out peste prețul actual de piață al activului suport pentru a proteja față de creșterea pieței. Certificatele turbo sunt instrumente cu efect de levier ridicat, fiind destinate investitorilor care au o strategie de tranzacționare activă și care analizează și caută să anticipeze direcția viitoare a pieței activului suport. Certificatele turbo sunt caracterizate de un preț de exercitare și de o barieră (prețul knock-out), având de regulă o maturitate prestabilită. Pentru diversificarea paletei de emisiuni, același tip de certificat, cu aceleași activ suport, poate avea bariere și prețuri de exercitare diferite, astfel încât investitorii să beneficieze de cât mai multe oportunități de câștig. Astfel, se pot obține randamente superioare celor înregistrate de activul suport, în cazul în care piața se modifică în sensul favorabil investitorilor, corespunzător tipului certificatului turbo.