BET
18546.14
0.21%
BET-TR
40522.76
0.21%
BET-FI
59791.7
0.06%
BETPlus
2742.22
0.18%
BET-NG
1327.34
0.37%
BET-XT
1581.37
0.16%
BET-XT-TR
3402.69
0.16%
BET-BK
3453.31
0.13%
ROTX
40780.7
0.21%

EBITDA

Autor: Financial Market
2 min

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) redă câștigul unei companii înainte de dobânzi, impozite, deprecieri și amortizări, și reprezintă o măsură alternativă de măsurare a profitabilității față de profitul net. Valoarea EBITDA este o variație a venitului operațional (EBIT), dar care prin eliminarea cheltuielilor de depreciere și amortizare non-monetare, precum și a impozitelor și a costurilor datoriei dependente de structura capitalului, încearcă să ilustreze profitul în numerar generat de operațiunile companiei. Indicatorul poate fi văzut ca o metodă de calcul liber pentru fluxul de numerar din operațiunile întregii companii, acesta având rolul de a-i evalua performanța operațională fără a-i impacta structura de capital. Cu toate acestea, EBITDA nu este acceptat de standardele IFRS și nici de cele GAAP (Generally accepted accounting principles). De asemenea, investitori renumiți, precum Warren Buffet, nu sunt de acord cu această modalitate de calcul, deoarece indicatorul omite costurile de capital, prezentând o realitate distorsionată a profitabilității unei firme. Deoarece EBITDA nu este o măsură acceptată de GAAP, modul în care este calculat poate varia de la o companie la alta. Unele companii publice raportează EBITDA în rezultatele lor trimestriale, punând accentul pe EBITDA peste profitul net, deoarece primul le face să arate mai bine. EBITDA poate fi calculată prin două formule, una bazată pe profitul net și cealaltă pe profitul din exploatare. Modalitatea cea mai simplă, utilizată în mod regulat pentru calcularea EBITDA este cea în care se începe cu profitul operațional, numit și câștig înainte de dobânzi și impozite (EBIT), adăugându-se apoi amortizarea: EBITDA = Venit net + Impozite + Cheltuieli cu dobânzile + Amortizare. A doua formulă de calcul înglobează venitul din exploatare, deprecierea și amortizarea: EBITDA = Venit din exploatare + Depreciere + Amortizare. Atunci când se compară două companii, raportul Enterprise Value/EBITDA este utilizat pentru a oferi investitorilor o idee generală în legătură cu supraevaluarea (raport ridicat) sau subevaluarea (raport scăzut) unei companii. Enterprise Value simbolizează valoarea companiei, iar EV/EBITDA este cunoscută și sub denumirea de multiplu de evaluare. Importanța acestui calcul se reflectă în compararea companiilor care activează în aceleași domenii.