There was an error retrieving data. Please try again later.

OPEX

Autor: Financial Market
2 min

OpEx sunt cheltuieli operaționale (de exploatare) și reprezintă banii pe care o companie sau o organizație îi cheltuiește în mod continuu, zilnic, pentru a-și susține activitatea, aceste cheltuieli fiind unice sau recurente. OpEx include cheltuielile de vânzare, generale și administrative, care sunt costuri suportate prin activitățile principale de afaceri sau cheltuielile generale. OpEx exclude costul bunurilor vândute, care sunt costuri direct atribuibile producției și vânzărilor de bunuri și servicii specifice, inclusiv materii prime și componente. În funcție de industrie, aceste cheltuieli pot varia de la cerneala folosită pentru imprimarea documentelor până la salariile angajaților. Întreprinderile ar putea, de asemenea, să plătească pentru servicii de cloud computing și leasing de mașini din OpEx. Articolele acoperite de OpEx au adesea o viață utilă de un an sau mai puțin, în timp ce CapEx tinde să plătească pentru un beneficiu al companiei mai mult de un an. Cheltuielile de capital nu pot fi deduse din venituri în scopuri fiscale, dar cheltuielile de exploatare sunt eligibile, scopul oricărei companii fiind de a maximiza producția în raport cu OpEx. În acest fel, OpEx reprezintă o măsură de bază a eficienței unei companii în timp. Companiile raportează OpEx în declarațiile lor de venit și pot deduce OpEx din impozitele lor pentru anul în care au fost efectuate cheltuielile. Exemple de cheltuieli de exploatare pot fi reprezentate de: chirie și utilități, salariile, taxe contabile și juridice, costuri generale (precum ar fi cheltuielile de vânzare, cheltuielile generale și administrative), taxe de proprietate, dobânda plătită la imprumuturi, cheltuieli de cercetare și dezvoltare (C&D).
Regulile contabile pot dicta dacă un articol este clasificat în CapEx sau OpEx. De exemplu, dacă o companie alege să închirieze un echipament în loc să-l o cumpere ca o cheltuială de capital, costul de leasing ar fi probabil clasificat ca o cheltuială de exploatare. Dacă o companie ar cumpăra echipamentul, probabil s-ar amortiza.