There was an error retrieving data. Please try again later.

Produsul intern brut (PIB)

Autor: Financial Market
< 1 min

 PIB-ul este principalul indicator de măsurare a economiei naţionale şi este definit ca valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor produse în economie mai puţin valoarea acelor bunuri sau servicii folosite in crearea lor. Acesta poate fi calculat utilizând diferite metode: metoda producției, metoda cheltuielilor și metoda veniturilor. O analiză a PIB-ului pe cap de locuitor elimină influența dimensiunii absolute a populației, facilitând comparațiile între diferite țări. PIB-ul pe cap de locuitor este un indicator economic general al nivelului de trai.

Untitled presentation 26 e1588761258697

Datele privind PIB în monedele naționale pot fi convertite în standarde ale puterii de cumpărare (SPC) utilizând parități ale puterii de cumpărare (PPC) care reflectă puterea de cumpărare a fiecărei monede, mai degrabă decât cursurile de schimb ale pieței; astfel, diferențele de nivel al prețurilor între țări sunt eliminate. Indicele de volum al PIB-ului pe cap de locuitor în SPC este exprimat în raport cu media UE-28 (stabilită la 100). Dacă indicele unei țări este mai mare /mai mic de 100, nivelul PIB-ului pe cap de locuitor al acestei țări se situează peste /sub media UE-28. Calculul ratei de creștere anuală a PIB-ului la prețuri constante, cu alte cuvinte variația PIB-ului ca volum, este menit să permită comparații ale dinamicii dezvoltării economice atât în timp, cât și între economii de diferite dimensiuni, indiferent de nivelul prețurilor.