There was an error retrieving data. Please try again later.

Federal Open Market Committee (FOMC)

Autor: Financial Market
2 min

Termenul Federal Open Market Committee (FOMC) se referă la ramura Sistemului Rezervelor Federale (FRS) care determină direcția politicii monetare în Statele Unite prin direcționarea operațiunilor de pe piață deschisă (OMO). Expresia „politică monetară” se referă la acțiunile întreprinse de o bancă centrală, cum ar fi Rezerva Federală, pentru a influența disponibilitatea și costul banilor și al creditului pentru a ajuta la promovarea obiectivelor economice naționale. Federal Reserve Act din 1913 a dat Rezervei Federale responsabilitatea de a stabili politica monetară. Rezerva Federală are rolul de a controla cele trei instrumente ale politicii monetare: operațiunile de piață deschisă, rata de politică monetară și rezervele obligatorii. Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) este format din doisprezece membri: șapte membri din Consiliului Guvernatorilor Sistemului Rezervelor Federale, președintele Băncii Rezervei Federale din New York și patru din restul de unsprezece președinți ai Băncii de Rezervă. Aceștia din urmă au mandate de un an pe bază de rotație. FOMC are o agendă de opt întâlniri regulate pe an. Schimbarea politicii are ca rezultat fie cumpărarea, fie vânzarea titlurilor de stat americane pe piața liberă, ceea ce va duce la injecția sau retragerea lichidității din economie. În cadrul acestor reuniuni, Comitetul analizează condițiile economice și financiare, determinând poziția adecvată a politicii monetare. De asemenea, are scopul de a evalua riscurile pentru obiectivele sale pe termen lung, cele de stabilitate a prețurilor și de creștere economică durabilă. Rezerva Federală deține instrumentele necesare creșterii sau reducerii masei monetare. Procedeul se realizează prin internediul OMO, ajustării ratei de actualizare și stabilirii cerințelor privind rezervele bancare. Portofoliul intern este format din titluri de stat americane, precum și titluri ale agențiilor federale. Portofoliul străin deține investiții denominate în euro și yeni japonezi. FOMC deține aceste titluri până la scadență sau le poate vinde atunci când consideră necesar. Interacțiunea tuturor acestor instrumente de politică determină rata fondurilor federale sau rata la care instituțiile de credit se împrumută între ele sau de la Rezerva Federală. Cu toate că par a avea aceleași atribuții, FOMC și FED nu reprezintă același lucru. FOMC reprezintă un comitet din cadrul Fed (Comitetul Federal pentru Piața Deschisă) și este responsabil doar pentru operațiunile de piață deschisă. Consiliul guvernatorilor Fed stabilește rata de politică monetară și cerințele de rezervă.