There was an error retrieving data. Please try again later.

Profit operațional

Autor: Financial Market
2 min

Profitul operațional sau venitul din exploatare este un important indicator economic de gestiune. Acesta are rolul de a măsura nivelul profitului unei companii ce rezultă din activitatea sa de bază. Profitul operațional este cunoscut și sub denumirea de profit înainte de dobânzi şi impozite sau EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Profitul operațional ia în considerare doar acele cheltuieli care sunt necesare pentru a menține afacerea în funcțiune. De asemenea, include deprecierea și amortizarea activelor, care rezultă din operațiunile unei firme. Venitul din exploatare poate fi găsit în contul de profit și pierdere sau calculat ca diferenţă între veniturile totale şi cheltuielile totale ale unei companii, fără a lua în considerare dobânzile şi impozitele. Această valoare nu include niciun altfel de profit, cum ar fi cel obținut din activități de investiții sau alte tipuri de plasamente din cadrul altor societăți unde compania poate avea calitatea de acționar. Datorită faptului că indicatorul nu ia în calcul cheltuielile cu dobânzile, rezultatul final nu va fi distorsionat de eventuale modificări din structura capitalurilor societății. Prin excluderea impozitelor şi a cheltuielilor cu dobânzile, rezultatul denotă capacitatea companiei de a obţine profituri, ceea ce face mult mai uşoară compararea companiilor între ele, ajutând investitorii să ia decizii corecte atunci când doresc să investească în societăți listate la bursă. Aceste elemente pot fi regăsite în schimb, în profitul net al unei companii sau în rezultatul final al acesteia. Investitorii pot utiliza și o marjă a profitului operațional pentru a testa performanțele unei companii. Marja de profit operațional reprezintă un raport de profitabilitate sau de performanță și se calculează împărțind profitul din exploatare la venitul total, exprimându-l ca procent. Marja profitului operațional oferă o perspectivă asupra cât de bine performează compania țintă față de companii similare din aceeași industrie sau cât de eficient o companie își gestionează cheltuielile pentru a maximiza profitabilitatea. Cu cât marja de profit operațional este mai mare, cu atât compania este una mai performantă.