BET
18657.39
-0.49%
BET-TR
40765.98
-0.5%
BET-FI
60555.41
-1.28%
BETPlus
2756.45
-0.49%
BET-NG
1332.36
-0.13%
BET-XT
1590.95
-0.56%
BET-XT-TR
3423.29
-0.56%
BET-BK
3463.12
-0.55%
ROTX
41051.27
-0.5%

Avere netă – Net worth

Autor: Financial Market
2 min

Averea netă este un concept cantitativ care are rolul de a măsura valoarea unei entități și se poate aplica persoanelor fizice, companiilor, sectoarelor și chiar țărilor. Averea netă reprezintă valoarea activelor pe care o persoană sau o companie le deține, scăzând pasivele pe care le datorează. În domeniul afacerilor, precum și în cel economic, valoarea netă este cunoscută și ca valoare contabilă sau capital propriu. Bilanțul unei companii se prezintă și sub denumirea de declarație a averii nete. Averea netă este un indicator important și este folosită pentru a măsura starea de sănătate a unei companii, oferind un instantaneu util al poziției sale financiare. Valorile activelor și pasivelor sunt valori dinamice, în mișcare, din cauza fluctuației zilnice a prețurilor. De aceeea, orice calcul al valorii nete este pur și simplu un rezultat al situației actuale. Pentru o companie publică, valorile din bilanțul acesteia evidențiază costurile istorice sau valorile contabile, nu valorile actuale de piață. O creștere a valorii contabile va avea ca rezultat de cele mai multe ori o creștere a valorii prețului acțiunilor sale. În acest sens, creditorii analizează valoarea netă a unei afaceri pentru a determina dacă aceasta este sănătoasă din punct de vedere financiar. Spre exemplu, dacă pasivele totale depășesc totalul activelor, un creditor poate să nu fie prea încrezător în capacitatea unei companii de a-și rambursa împrumuturile. Din punct de vedere al valorii nete a unei persoane, aceasta ilustrează valoarea rămasă după scăderea pasivelor din active. Averea netă a unei persoane este formată din soldurile conturilor de economii, din valoarea titlurilor de valoare (acțiuni sau obligațiuni), precum și din valoarea proprietăților imobiliare sau cea a unor bunuri mobile și imobile. Oamenii care dețin o avere netă substanțială sunt cunoscuți ca persoane cu avere ridicată (High Net Worth Individuals) și formează piața principală pentru administratorii de active și consilierii de investiții. În cazul în care, datoria totală este mai mare decât totalul activelor atunci valoarea netă va deveni negativă.