BET
18621.52
0.24%
BET-TR
40689.39
0.24%
BET-FI
61117.95
1.36%
BETPlus
2752.07
0.18%
BET-NG
1330.25
0.04%
BET-XT
1589.85
0.32%
BET-XT-TR
3421.01
0.33%
BET-BK
3471.55
0.36%
ROTX
40949.88
0.21%

Fond de investiții alternative (FIA)

Autor: Financial Market
< 1 min

Fonduri de investiţii alternative (FIA) sunt definite la nivel european ca fiind toate fondurile de investiții care nu sunt organisme de plasament colectiv în valori mobiliare. Sunt incluse aici fondurile speculative (hedge funds), fondurile de fonduri speculative (funds of hedge funds), cele cu capital de risc (venture capital), fonduri de capital privat (private equity funds) și fonduri imobiliare (real estate funds). Titlurile de participare ale unui astfel de fond sunt acţiuni sau unităţi de fond emise de FIA în funcţie de forma juridică de constituire a acestuia din urmă – fie potrivit unui act constitutiv, fie potrivit unui contract de societate. Fonduri de investiţii alternative sunt administrate de către administratori de fonduri de investiţii alternative (AFIA) sau se pot autoadministra. Fondurile închise de investiții sunt denumite și fonduri de investiţii alternative (prescurtat FIA). În limbajul uzual pe plan internațional pentru acest tip de fonduri se mai folosește și termenul de „closed-end funds”, iar în legislația specifică emisă de Uniunea Europeană se folosește sintagma „Alternative Investment Funds” (AIFs). Prin comparație cu FDI, fondurile închise de investiții au o politică mult mai restrictivă în ceea ce privește accesul, respectiv dezinvestirea. Acestea permit cumpărarea/răscumpărarea de unități de fond doar în anumite intervale sau în anumite momente de timp precis determinate prin documentele de funcționare. Acest tip de fonduri au, de regulă, o durată de viață determinată – prevăzută în documentele fondului – la încheierea căreia, fondul se lichidează, iar valoarea rezultată este împărțită deținătorilor de titluri proporțional cu deținerea fiecăruia în parte. Acest tip de fonduri se adresează unui număr relativ redus de investitori cărora, de regulă, le este impusă o sumă (investiție) minimă de acces în fond mai ridicată. (Sursa AAF)