There was an error retrieving data. Please try again later.

Productivitatea muncii

Autor: Financial Market
< 1 min

Productivitatea, din punct de vedere economic, reprezintă expresia sintetică a eficientei utilizării factorilor de productie in activitătile din care rezultă bunuri economice. Prin productivitate se intelege de fapt rodnicia sau randamentul factorilor de productie utilizati.

Productivitatea se exprimă ca raport intre rezultatul economic obtinut (efectul) si factorii de productie utilizati, care sunt evaluati, fizic sau in expresie monetara (efortul).

poduct

Legendă: W = Productivitate medie a muncii, Q = Producția obtinută și L = Factorul muncă utilizat. Productivitatea pot fi masurată atat la nivel general (în întreaga economie) cat si la nivelul unei industrii sau ramuri economice pentru a examina tendințele în creșterea forței de muncă, nivelul salariilor și îmbunătățirea tehnologică, ambele forme putând fi calulate ca productivitate medie sau marginala.

Factorii de care depinde productivitatea sunt, in general, factori naturali (disponibilitatea resurselor, conditiile de clima, etc), factori tehnico-economici (gradul de inzestrare tehnica), factori sociali (nivelul de pregatire profesionala a angajatilor) si factori internationali.