BET
18658.08
-0.49%
BET-TR
40767.26
-0.5%
BET-FI
60635.09
-1.15%
BETPlus
2756.61
-0.49%
BET-NG
1332.89
-0.09%
BET-XT
1591.21
-0.54%
BET-XT-TR
3423.83
-0.55%
BET-BK
3463.55
-0.54%
ROTX
41051.4
-0.5%

Raport curent – Raport periodic

Autor: Financial Market
< 1 min

Există trei tipuri de rapoarte periodice pe care o companie listată pe piața reglementată are obligația să le facă publice: anuale, semestriale și trimestriale. Pentru companiile listate pe AeRO sunt obligatorii rapoartele anuale și semestriale. Rapoartele anuale trebuie publicate în cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, iar acestea trebuie să includă: situațiile financiare anuale (inclusiv bilanțul, contul de profit și pierdere etc.), precum și notele aferente situațiilor financiare, raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar. Rapoartele semestriale trebuie publicate în cel mult 45 de zile pentru piața reglementată și respectiv două luni pentru AeRO de la încheierea semestrului și trebuie să includă: bilanțul, contul de profit și pierdere, precum și raportul Consiliului de Administrație. Rapoartele trimestriale pentru trimestrul 1 și 3 trebuie publicate, de asemenea, în termen de 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare. Situațiile financiare semestriale și trimestriale nu trebuie să fie auditate; Un alt tip de raport este Raportul curent – acesta contine principalele evenimente care au apărut în activitatea emitentului, sau care este foarte probabil să apară și care ar putea conduce la modificări ale prețului instrumentului financiar. Emitentul are obligația de a publica un raport curent fără întârziere, dar nu mai târziu de 24 de ore de la apariția evenimentului relevant sau de la data la care emitentul are cunoștință de informația relevantă. Totodată, acesta trebuie publicat fie înaintea inceperii sesiunii de tranzacționare (spre ex de la 8 am), fie după închiderea sesiunii (după ora 18:00) pentru ca informațiile să nu afecteze evoluția cotației.